Om oss

Ansatte

Administrasjonsleder Marita Børve
Telefon: 55 59 71 12
E-post: mb598@kirken.no
skjold.menighet@bergen.kirken.no

Kontordager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 09:00-14:00

Sogneprest Harald Pedersen Fylling
Telefon arb.: 55 59 71 14
E-post: hf292@kirken.no

Kapellan Marte Håberg Ottesen
Telefon arb.: 55 59 71 13
e-post: mo878@kirken.no

Kateketvikar Margrete Stordal
Telefon: 55 59 71 11
E-post: ms488@kirken.no

Diakon Kjerstin-Marie Vereide
Telefon arb.: 55 59 71 15
E-post: kv587@kirken.no

Kantor Guro Rotevatn Buder
Telefon arb. 55 59 71 16
Telefon prv. 41 20 51 27
gb454@kirken.no

Menighetspedagog og frivillighetskoordinator Janne Torvestad
Telefon: 55 59 71 17
E-post: jt953@kirken.no

Kirketjener Jon Funder Nævdal
Telefon: 55 59 71 18
E-post: jf685@kirken.no

 

Menighetsråd

Eiel Holten
eiel.holten@gmail.com   
90602464   
Leder, Arbeidsutvalg

Bjørn Skaar
bjskaar2@online.no   
95908362   
Nestleder, Arbeidsutvalg, økonomiutvalet

Asbjørn Valen 
asbjorn.valen@gmail.com    
90879969   
Arbeidsutvalg, BKF rep (vara gudstenesteutval)
 
Andreas Maurstad 
andreas_maurstad@hotmail.com  
91156691   
Misjonsutvalet, trusopplærigsutval
 
Anita Bjørndal 
anita@mangerud.net   
92854827   
Diakoniut, Kirkensnødhjelp kontakt
 
Lisbeth Aulin
lisbeth.aulin@hfk.no    
90 47 77 49   
Kulturutvalet
 
Marit Breivik
Marit.Breivik@hib.no   
48211147   
Gudstenesteutvalet, vara BKF
 
Synnøve Flotve
seflotve@online.no;   
41450485   
Trusopplæringsutvalet
 
Terje Haram
terje.haram@bergen.kommune.no   
90945045   
Kulturutvalet

Karstein Angelvik Raa
karangra@gmail.com 
91561149   
Menighetsblad

Terje Dale
te-dal2@online.no   
90922215   
Diakoniutvalet

Kåre Bergesen
kaareberg43@outlook.com   
41552170   
Økonomiutval, husstyret

Gunnar Erstad
Telefon arb. 55 59 71 14
E-post: ge853@kirken.no
Arbeidsutvalg
 
Marita Børve
mb598@kirken.no     
48198314   
sekretær, Arbeidsutvalg, økonomiutv, bibelkontakt

 

 

Skjold kirke i Fana prosti i Bjørgvin Bispedømme


Skjold kirke er soknekirke for Skjold menighet. Soknet ligger midt i Fana prosti. Skjold sokn ligger i to bydeler; Ytrebygda og Fana , med motorveien som delelinje.
Et av landets største kjøpesenter ligger i soknet; Lagunen. Her hadde menighet og prest sine kontorlokaler intill kirken stod fredig i 1998. Da hadde menigheten siden midten av 1960 tallet lånt gymnastikksalen på skjold skole til sine gudstjenester.

 

 

Fakta om Skjold Kirke

Fakta om Skjold kirke.

Grunnsteinen til Skjold kirke ble lagt ned 6.juni 1997 av biskop Ole D. Hagesæther og kirken ble vigslet av biskopen 5.april 1998. Det er en brukskirke som foruten våpenhuset og kirkerommet også rommer menighetssal, kirkestue, egen ungdomsavdeling, kontorer og forskjellige smårom.


Opprinnelig tekst fra 2006 av HANS. D. FASMER OG JAN ERIK LIEN.
(Lett revidert av Bjørn Moe, våren 2007.)
Foto: BJØRN MOE.

Arkitekter for Skjold kirke er Peder Ristesund. Interiørarkitekt er Aud Hunskår som er ansvarlig for kirkedørene, flisemønsteret i våpenhuset, liturgiske møbler, lysekroner, møbler, tekstiler og fargevalg.

Altersølvet har kors, treenighet og Guds lam som symboler. De to lysene på alteret symboliserer Guds nærvær. Når lysene tennes på alteret, er kirkerommet et møtested mellom Gud og mennesker, et rom til gudstjeneste.

Lysestakene er en gave fra Cecilie Skjold, til minne om Eli og David Skjold og Elise Skjold Andersen. Altersølvet omfatter også blomstervaser, kalk, disk, vinkanne, brødeske og særkalker.


Syvarmet lysestake symboliserer at tallet syv er et hellig tall:
3 (Gud, treenigheten) + 4 (jorden) = 7 (helheten, Gud og mennesket i fellesskap). Lysestaken er i patinert messing og er en gave fra den eldste kirkeringen i Skjold som hadde sitt utspring fra Skjold Husmorlag.

Prosjesjonskorset markerer Guds folks samling og sendelse. Det brukes i starten på festgudstjeneste, dåp, bryllup og konfirmasjon. Det er i patinert bladmessing med tre imellom og er kjøpt av midler fra Utstyrsforndet

Lysgloben symboliserer vår verden og Kristus som sier: Jeg er verdens lys. I midten lyser Kristuslyset, og fra det tenner vi lys samtidig som vi ber en stille bønn, eller tenker på noen som vi bærer med oss til kirken og legger frem for Gud. Lysgloben står på en firkant - de fire verdenshjørner - og spisser seg opp i en pyramide med kors på toppen. De åtte sirklene rundt jordkloden symboliserer Kristus oppstandelse på den åttende dag. Lysgloben er osgå i patinert messing og er en gave fra kirkeringen i Skjold kirkelag.

De kirkelige tekstilene er i kirkeårets fire farger: hvitt, grønt, fiolett og rødt, designet av Åse Eriksen. Tekstilene er vevd av "spindelvev" og montert av Eli Danielsen. Hvitt og fiolett er gave fra Skjold Helselag (nå Skjold kirkelag), rødt og grønt er gave fra Skjold kirkering.

Brudestolene er trukket i gyldenlær og er en gave fra fra den eldste kirkeringen på Skjold.

Orgelet er bygget av Orgelwerkstatt Christian Scheffler og det ble innviet 03.12.2000.
- Fasaden er laget i bjørk og spillepulten i palisander. Orgelet har 23 stemmer og 1408 piper. Metallpipene er i tinnlegering og trepipene er av furu, eik og pæretre.
- Det er finansiert av Bergen Kirkelige Fellelsråd og innsamlede midler fra Skjold Kirkekor.
- Orgelbyggeriet holder til i Sieversdorf, et lite sted utenfor byen Frankfurt an der Oder, sørøst for Berlin.Ved dette orgelbyggeriet arbeider 12 orgelbyggere og restauratorer, som de siste 13 år har bygget og rekonstruert, samt restaurert en rekke prestisjetunge orgler i Europa. I Thomaskirken i Leipzig (hvor Bach hadde sitt virke) har de restaurert det store Sauer-orgelet fra 1889/1908. Likeledes ved domkirken i Bremen, domkirken i Tallinn, samt orgler i en rekke andre land. Her i Bergen utførte firmaet en meget vellykket restaurering av Schlag und Söhne-orgelet i Johanneskirken våren 1999, likeledes av Jørgensen-orgelet i Sandviken kirke vinteren 2002.
- Firmaets innehaver og faglige leder, Christian Scheffler, har de siste årene høstet internasjonal anerkjennelse for restaurering av flere gamle mestres orgler. Skjold kirke har dermed et instrument fra en orgelbygger som har ”gått i lære” hos de beste blant ”de gamle”.

Døpefonten er i diabasstein med rennende vann og er laget av kunstneren Marit Lyckander.


Våpenhuset skal skape tillit. Skulptuen i bjørk og som er belagt med bladgull er laget av kunstneren Kristine Hjertholm.

Kirkeromme skal gi stillhet. Det har en åpen karakter, med mye lys fra vindusrekkene mot øst og vest.

Gunnveig Nerols altertavle på sørveggen er et maleri i dalleglass (fagede glassbiter felt inn i et rammeverk av armert betong). Kunstneren har satt sammen tre grunnforformer: kvadrater i de to nedeste felt, trekant i midtre og sirkel i øverste felt. Kunstneren tenker seg er organisering mot en helhet som kan leses som en mangefarget vei/søken til et åpent Guds rom som kommer en i møte, eller som en kan gå inn i. Feltene i bildet representerer nedenfra: 1: en søken, 2: en organisering, 3: en retning, en sentrering av denne søken, 4: en åpning, overgang/kontakt til et nytt stadium, 5: et møte med et lys bak formen/gjennom korsformen. Gunnveig Nerol tok utgangspunkt i sitt arbeid med abstrakt maleri. Fargene er ikke brukt symbolsk, men er delvis holdt i samme nyanse som bildene hun har tatt som utgangspunkt, og forandret etter arbeide med farger ved besøk i kirken. Det er tilstrebet en sakral stemning i fargeutrykket. Kunstneren har ønsket å skape et toneleie i fargen som har en forløsende karakter og som kunne møte spennvidden i de menneskelige situasjoner som kirkerommet møter.
Atriet er formet av kunstneren Marit Lyckander. Det er en akse fra døpefont til atriet. Livet som skapes i dåpen, leves i verden. Livskraften vi får og som skapes av stillheten sammen med Gud, den bruker vi ute i hverdagen. Atriet skal gi et grønt og frodig inntrykk hele året. Beplantningen er rik med rhododendron, kristtorn, gravmyrt, eføy og mose, og i solhjørnet et rosebed. Skulptur i diabasstein med rennende vann er tenket som et stort vannkar der vannspeilet er det vesentligste. Et himmelspeil, livskraften fra Gud i Skaperverket. Fra bassenget der skulptuen er plassert blir vann ført under en helle til en smal bekk. Vannet samles opp og pumpes tilbake. Plassen er belagt med vosseskifer. To solide trebenker er rettet mot skulpturen med henblikk på dåp og enkle bryllupssermonier. De innbyr også til ro og ettertanke og til matpakkespising på fine dager.


Kirkeklokkene er det tre stykker av og som bærer inskripsjonene Herren er min hyrde (Bibelen), Han leder meg til hvilens vann (Dåp), Han dekker bord for meg (Nattved). Den ene klokken er en gave fra Skjold helselag.