Smak på navnet
Smak på navnet

REFLEKSJON: Jon Funder Nævdal

«For du, Herre, velsigner den rettferdige,

du dekker ham med nåde som skjold.»

Salme 5,13

Skjold, er et fint navn på et sted og ikke minst en kirke.

Det er lett å tenke på ordparene ‘skjold og verge’ eller gammelt stridsutstyr som ‘skjold og sverd’. Skjold er noe en beskytter seg bak, noe trygt og sterkt. Som navn på en kirke, sier ‘skjold’ noe som blir nevnt i bibelen mange ganger. Et søk på nettsiden bibel.no førte til 58 treff, de fleste i det gamle testamentet, og i særlig i salmenes bok. «Gud er mitt skjold», sier salmisten. Skjold er utstyr som vi ikke bruker lenger, men vi bruker ofte begrepet om beskyttelse – et vern – noe å skjule seg bak.

Å ha bruk for et skjold for en soldat, var ikke tegn på svakhet eller feighet. Å dra ut i strid uten skjold var vel heller et tegn på idioti – dumdristighet – i hvert fall mangel på realisme. På samme måte er det i livet, bruk for å kunne beskytte seg litt. Det kommer mange ting imot oss. Ord som rammer som piler, hendelser som gjør livet vondt. Vi sårer også andre innimellom og føler oss sårbar når det går opp for oss hva vi har sagt og gjort.

Å be om tilgivelse, er som å ta bort sitt eget skjold og erkjenne sin svakhet og  fullkommenhet. Da kan kjærligheten og varmen slippe til og gi ny kraft og nytt livsmot.

Gud ønsker å være vårt skjold! Mange tenker at de trenger et skjold for å skjule seg i møte med Gud. Den som kjenner seg selv, vet at han ikke er som han skulle være etter Guds standard. Bibelen beskriver Gud som fullkommen hellig og ren. Men Gud er også fullkommen kjærlig mot den som kommer til ham. Han har vist sin kjærlighet

til oss ved å la sin egen sønn dø i vårt sted. Jesus la vekk skjoldet og gikk i døden for oss skyldige, for selv å bli straffet. Det er det korset handler om. Korset er selve uttrykket for Guds kjærlighet til oss. Samtidig er det gitt til oss som et skjold, et hvilested, et trygt sted under Guds nåde. Kirken er et sted der denne kjærligheten blir forkynt og gitt gjennom ord og sakramenter, og møter med mennesker.

Jeg har blitt glad i Skjold kirke og de som samles der. Spesielt i staben har det vært godt å få være en del av et godt samarbeid. Et arbeid som har som mål å gi alle som kommer hit et skjulested, et hvilested. På den måten kan en gå ut i hverdagen med nytt mot og nye krefter.