SEMINAR EGYPT
SEMINAR EGYPT

MØTE MED KOPTISK KRISTEN TRO OG PRAKSIS I EGYPT.

LØRDAG 29. SEPTEMBER 2018 kl. 1200 til 1400 I YTREBYGDA KIRKE,

BLOMSTERDALEN

MØTE MED KOPTISK KRISTEN TRO OG PRAKSIS I EGYPT.

"Misjon er å utveksle det beste fra to kulturer" - sitat Bjørn Vegge.

- Møt en av biskop Thomas sine nære medarbeidere, søster Theodora.

- Bli inspirert av evangeliet formidlet i andre kirkers tro og praksis.

- Bli mer kjent med begrepet anafora = løfte opp/bli løftet opp.

- Meningen med å bygge et stort møtested (Anafora Retreat Farm) i en oase ved veien mellom

Kairo og Alexandria? Kommer det flere slike sentra?

Påmelding: skjold.menighet@bergen.kirken.no. Seminaravgift: Påmelding før 15. sept.: kr 200,

etter 15. sept.: kr 250. Konto: 16442160035, merk innskuddet: «Seminar Anafora». Eventuelt

overskudd går til Anafora.

Arrangør:

Skjold menighet, Bergen, i samarbeid med:

Prosten i Fana – Stefanusalliansen - Anaforas venner i Norge.