Givertjeneste
Givertjeneste

Vil du være med og støtte ungdomsarbeidet i kirken vår økonomisk? Opprett giveravtale med avtalegiro - eller gi engangsbeløp på Vipps!
 

Vil du se et ungdomsarbeid spire fram i Skjold kirke?

Vi ansetter en ungdomsarbeider i 20% stilling fra august 2018

Vi ønsker å skape et godt ungdomsmiljø i kirken.

Vi vil at ungdom skal bli kjent med Jesus, utforske bibelen og oppleve en livsnær kristen tro.

Vi vil at ungdom kan være seg selv og bli kjent med andre ungdommer ved å bli med på lek og morsomme aktiviteter.

Vil du være med å støtte dette viktige arbeidet?

Her kan du opprette giveravtale med avtalegiro: https://kirken.profundo.no/skjold

Du kan også gi et engangsbeløp på Vipps. Vipps-nummer: 10649 (Skjold menighet -> Givertjeneste).