Om å komme hjem
Om å komme hjem

Harald P. Fylling,Ny sokneprest i Skjold, skriver:

Etter en periode som prest i nord kom jeg tilbake til Vestlandet i mai. Å komme til Bergensområdet og til Skjold menighet var som å komme hjem.

Jeg er blitt godt mottatt, har møtt mange flotte mennesker og føler meg allerede hjemme. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med menigheten og alle som bor her!

Det underlige med kirken er at – uansett hvor vi bor – så er den som et hjem for oss. Om vi flytter til et nytt sted, så er alltid Guds familie også der. Derfor var det ikke vanskelig å komme som ny prest til Skjold. Ordningene rundt  gudstjenester, begravelser og vielser er stort sett de samme. Og staben her utgjør et team som jobber godt sammen. Om jeg kommer til noe nytt og man gjør ting litt forskjellig her, så er det likevel på en måte kjent mark. Kirka har en lang tradisjon for måten å møte mennesker på og måten å komme sammen på – overalt. Derfor ser jeg lyst på framtida i Skjold - her vil jeg komme til å trives!

Barna som blir døpt, får også et hjem i Guds kirke på jord. De blir del av en verdensvid familie. De har en plass de får høre til resten av livet – og vel så det. Derfor inviterer vi barn og unge til samlinger i kirka – for at de skal føle seg hjemme her og lære mer om Gud. Men kirka er ikke bare et hus, den er først og fremst et fellesskap av alle som hører til i Guds store familie. – Og felleskap med Ham som kaller seg både Skaper og Far.

Som prest møter jeg mange mennesker som gir uttrykk for at de setter pris på kirka – der er de døpt og konfirmert, der gifta de seg og der vil de ende sitt liv. I viktige  livsfaser opplever mange at det er trygt å høre til i kirka.

Før Mesteren ble tatt opp til himmelen, lovte Han sine venner å gjøre i stand en plass med mange rom - på den andre siden av død og grav. Dette er Guds plan; å skape et hjem for hele sin store, verdensvide familie. Det gir håp! Vi er ikke skapt for bare å ha en kort periode her på jorden og så er alt slutt. Noen fikk mange år, andre få. Men så

skulle det altså være slutt? Kirka har til alle tider holdt fast på at det kommer noe mer. Det tror jeg på. Og det vil jeg forkynne her i Skjold. Alle er velkommen hjem!