Babysang - oppstart 28. august
Babysang  - oppstart 28. august

Velkommen til vårens Babysang-samlinger!
Oppstart tirsdag 23. januar 2018.
Sted: Kirkekjelleren.
Tid: Kl. 12.30.

Velkommen til høstens Babysang-samlinger! Oppstart tirsdag 28. august 2018.
Sted: Kirkekjelleren.
Tid: Kl. 12.30.

Babysang er et tilbud for deg som har barn opp til ca. 1 år. Du kan gjerne begynne underveis i semesteret.

Vi har en sangstund på ca. 40 minutter, hvor vi lærer rim, regler og sanger. Vi bruker rytmeinstrumenter og beveger litt på oss.

Babysang er et fint møtested for mødre og fedre, og etter sangøkten kan man sitte igjen og prate sammen og bli kjent med andre foreldre i nærmiljøet. Ta gjerne med matpakke, så byr vi på kaffe, te og litt snacks.

Det blir Babysang hver tirsdag kl. 12.30 til og med 20. november (minus høstferien). Tirsdag 6. november skal vi synge på Skjoldtunet sykehjem - mer info kommer.

For spørsmål, ta kontakt med: jt953@kirken.no eller tlf. 55 59 71 17.

Jeg gleder meg til høstens Babysang-samlinger! :)
Hilsen menighetspedagog Janne Torvestad