Konfirmantbrosjyre 2017-2018
Konfirmantbrosjyre 2017-2018

Hjertelig velkommen som konfirmant i Skjold kirke 2017-2018!

Her kan du lese i informasjonsbrosjyren for konfirmantåret 2017-2018:
/Portals/140/Konfirmasjonsbrosjyre%202017-18%2C%20Skjold%20menighet.pdf