Vi vil døpe barnet vårt
Vi vil døpe barnet vårt

Her kan dere finne frem til tidspunkt i kirken, der det er mulig å få døpt barnet, og dere kan sende inn forespørsel elektronisk.

Vi ønsker dere velkommen til å døpe barnet i en av kirkene i Bergen

 

KIRKETORGET er et sentralt kontor for alle kirkene i Bergen. Her tar vi imot forespørsel og ordner med papirene i forbindelse med dåp. En stund etter fødsel vil dere motta invitasjon til dåp fra den kirken dere hører til.  

På hjemmesiden til menighetene har vi lagt til rette for at dere selv kan finne mulige gudstjenester/søndager med dåp, om det er ledige plasser - og sende inn forespørsel. Dere kan sette opp flere valg, i prioritert rekkefølge. Skjemaet kan sendes inn flere ganger, slik at dere kan oppdatere innholdet, med f. eks. faddere. Vi trenger alle opplysninger senest 14 dager før dåpen. Elektronisk forespørsel om dåp fungerer fint ved bruk av PC, mens vi fortsatt har problemer med å få det til å fungere tilfredsstillende på  nettbrett og mobil.

Les disse punktene før dere går videre til skjemaet:
1. Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten dere bor, der menigheten vil følge opp barnet i årene som kommer.
2. Ønsker dere å døpe barnet i en annen kirke i Bergen, bør dere avtale dette med presten i den menigheten, før dere fyller ut skjema på hjemmesiden til den aktuelle menigheten.
3. Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen, må dere ta kontakt med Kirketorget på 55 59 32 10, for å ordne med papirene, og med menigheten dere vil døpe barnet i, for å avtale tid.
4. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år.

 Gå til skjema her... 
 
Vi kan også kontaktes på KIRKETORGET på vårt telefonnummer eller vår felles epost:

Telefon: 55 59 32 10
Epost: kirketorget@bergen.kirken.no

Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Sentralbord: 55 59 32 00