Seniordans

Velkommen til seniordans i menighetssalen mandager kl. 10.30 - 12.00.

Kontaktperson:  Brith Sjong, mobil 911 48 221