Formiddagstreffet


VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFFET I SKJOLD KIRKE - HØSTEN 2018

Vi møtes annenhver torsdag (i ulike uker) kl. 12-14. Pris kr. 50. 

På treffene har vi ulike temaer, andakt, allsang og smørelunsj.

 

13. september                  «De glade 50-årene i bilde, tekst og tone» v/ Arne Brekke.                   

27. september                  Fredrik Elholm synger og spiller.                                                                                    

11. oktober                        Utlodning. Ta gjerne med en gevinst.

25.oktober                         «Sangtimen» v/ Rune Alver og Eilif B. Løtveit fra Bergens kulturelle spaserstokk.

8. november                      «Aasmund O. Vinje - 200 år»   v/ Idar Stegane

22. november                    Jo Gjerstad forteller om Fløybanen.

6. desember                       Adventsmøte med avslutning i kirkerommet. Skjold kirkekor deltar.

 

Hilsen Formiddagstreffkomitéen: Olav, Inger-Johanne, Gerd, Irene,  Berit og Kjerstin-Marie.