Cantus

CANTUS er koret ”mellom” Ten Sing og Kirkekoret. Dvs fra ca 20 år og oppover. Vi teller ca 25 medlemmer og øver hver tirsdag fra kl. 19.45 – 21.45.

 

Korets hovedoppgave er å være en del av menighetens musikalske liv. Dette gjør vi ved å delta på gudstjenester og konserter i Skjold kirke eller synge på institusjoner i nærområdet. Koret har et variert repertoar: Fra jazzlåter til mer klassiske kirkemusikalske verk – og kanskje med særlig vekt på det som ligger mellom disse ytterpunktene.

 

Om du er ny i området eller har bodd her lenge er Cantus en god måte å bli bedre kjent med Skjold menighet og menneskene der på.

Vi tar gjerne i mot flere sangere!

 

For mer informasjon ta kontakt med

Guro Rotevatn Buder (kantor i Skjold menighet og dirigent)
Mobil: 412 05 127
E-post:
gb454@kirken.noo

Berly Eldholm
Mobil: 400 60 199

E-post: berly.elholm@hotmail.com

 

Denne høsten skal vi i særlig grad øve inn Vivaldis Gloria. Vi er startet med øvelser fra 29. august.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!
Det blir konserter lørdag 30. september og søndag 1. oktober. Ellers vil vi være med på allehelgensmesse i Skjold kirke og også andre gudstjenester. Vi er også med på den tradisjonelle julekonserten i begynnelsen av desember.

 
...........

Nyheter