Lederkurs for ungdom 15 - 18 år

Lederkurset er for ungdom i alderen 15-18 år som har lyst til å lære mer om Gud, seg selv og det å være leder.
I løpet av kurset vil deltakerne få grunnleggende ledertrening med påfølgende praksis i barne - og ungdomsarbeidet i Skjold menighet. Kurset er gratis.

Kurset vil bestå av fem undervisningskvelder i Skjold kirke høsten 2016. Vi avslutter hver samling med å lage og spise kveldsmat sammen.
Praksisoppgavene vil i hovedsak foregå vinteren/våren 2017 og etter avtale med den enkelte deltaker.

 

Høsten 2016:

  • Onsdag 14. september kl. 18-20
  • Onsdag 21. september k. 18-20
  • Onsdag 19. oktober kl. 18-20
  • Onsdag 16. november kl. 18-20
  • Onsdag 7. desember kl. 18-20

 

Lyst til å være med?
Meld deg på til kapellan Marte Håberg Ottesen: mo878@kirken.no