Trosopplæring for barn og unge

 

I tillegg til faste aktiviteter for barn og unge, har vi en systematisk trosopplæring i Skjold kirke. Målet er er å invitere hver aldersgruppe i alderen 0-18 år til en samling i året. Noen samlinger varer en dag, noen går over litt lenger tid. Vi har en egen trosopplæringsplan, og jobber med å få til en samling for hver aldersgruppe. Listen vil bli oppdatert etter hvert.


Det er påmelding til de ulike samlingene (med unntak av Babysang). Invitasjon og informasjon om påmelding kommer i posten til de som er døpte i eller tilhørende til Skjold menighet. Et barn blir automatisk tilhørende Den norske kirke når minst en av foreldrene er medlem. Vi sender ut invitasjoner til alle døpte og tilhørende vi har i vårt medlemsregister. Andre er også velkomne! Ta kontakt dersom du ikke har fått invitasjon, og ønsker mer informasjon.
Trosopplæringssamlinger 2018:

0-1 år: Babysang
Les mer om dette under "Aktiviteter". Oppstart våren 2018: 23. januar kl. 12.30.

 

2 år: Sansesamling.
Samling i kirkerommet, sanseaktiviteter, sang og smørelunsj. 2-åringen får en gave med seg hjem. 
Neste samling: Høsten 2018.

 

3 år: Krøllesamling.
Middag for hele familien, hobbyaktivitet og en samling i kirkerommet. 3-åringen får en bok med seg hjem.
Neste samling: Fredag 9. mars 2018.

 

4 år: 4-årsklubb og familiegudstjeneste med utdeling av "Min kirkebok".
Klubb våren 2018: Tirsdag 30/1, 6/2 og 13/2 kl. 17.30.

Familiegudstjeneste våren 2018: Søndag 11/2 kl. 11.00.

 

5 år: Kirkerottesamling på søndagsskolen. 
5-åringene inviteres for å se hvordan vi har det på søndagsskolen. Bibelfortelling, sang, lek og kirkerottemuffins. Utdeling av gavepose. Neste samling: Søndag 11/3 2018 kl. 11.00.

 

6 år: Helt førsteklasses: Kveldssamling og skolestartgudstjeneste.
Kveldssamling: Høsten 2018.
Skolestartgudstjeneste med utdeling av barnebibel til 6-åringene. Søråshøgda barnekor deltar. Kirkesaft etter gudstjenesten. Høsten 2018.

 

9 år: Tårnagent-helg.
Neste samling: 21. og 22. april 2018. Barna får være agenter og løse oppdrag.
Vi leker, spiser noe godt og forbereder og deltar på søndagens gudstjeneste.

 

11 år: Lys Våken.
Neste samling: Høsten 2018. Morsomme aktiviteter og overnatting i kirkerommet! Barna forbereder og deltar på søndagens gudstjeneste.

 

15 år: Konfirmasjon.
Se egen informasjon under fanen "Konfirmanter".


 

Har du spørsmål om trosopplæringen, eller ønsker du å bidra på en eller annen måte? Ta gjerne kontakt!

Menighetspedagog Janne Torvestad
E-post: jt953@kirken.no
Telefon: 55 59 71 17