Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor er tilknyttet Skjold menighet i Bergen og Norges KFUK-KFUM. Koret har for tiden rundt 120 medlemmer i alderen 4-13 år.

Har du et barn som vil bli medlem? Se korets hjemmeside www.sbkor.no for informasjon om dette eller om du bare vil lese mer om koret!