Familiegudstjenester

Flere av gudstjenestene i Skjold kirke er familiegudstjenester. Disse er tilrettelagt for barnefamilier, og vi ønsker at det skal være en fin opplevelse for både små og store! Når det ikke er familiegudstjeneste, er det som regel søndagsskole i kirkekjelleren. Se mer informasjon under fanen Søndagsskolen.

 

Familiegudstjenester våren 2018

 

 

 

Søndag 11/2 kl. 11: Familiegudstjeneste med utdeling av bok til 4-åringene. Kirkekaffe.

 

Søndag 18/3 kl. 11: Familiegudstjeneste. Kirkekaffe.

 

Søndag 8. april kl. 11: Påskefestgudstjeneste/jubileumsgudstjeneste. Vi feirer at Skjold kirke er 20 år. Søråshøgda barnekor deltar.

 

Søndag 22/4 kl. 11: Familiegudstjeneste. Tårnagenter (de som er født i 2009) deltar med drama, dans m.m.

 

Søndag 6/5 kl. 11: Familiegudstjeneste. Skjold menighetsbarnehage deltar i gudstjenesten. Kirkekafé.

 

 

 

Vel møtt på gudstjeneste!